ภาษาไทย

Kasem Bangkok Van Transfer 

Kasem Bangkok Van Transfer 

เมนู

A comfortable,hassle-free private trip with Van+Driver Hire Service.

Kaeem Bkk van transfer
Kaeem Bkk van transfer


Serve you by a highly experienced,careful driver and a good condition van

To anywhere and many days with affordable price.
•Highlight:
-Private van transfer to/from Airport-hotel in Bangkok city only 1,190 THB
-Van and driver rental from 2,090-2,990 THB per day to anywhere in Thailand (depend on destination)
*Maximum 10 passengers
*Maximum 12 hours per day 
•Extra hour; 200 THB/hour
-Overnight fee is only 300-500 THB per night 
(e.g.rental of 2 days in a row =4,480 THB) Fee depends on driver’s hotel rate in each region.
•Skillful; careful basic English speaking driver
-we can help you plan your own trip
-we can help you move your apartment 
Any private transfer such golf course or airport transfer.

More space for luggage
More space for luggage
ยืนยันการรับวัคซีนCOVID-19 ครบ2โดส
ยืนยันการรับวัคซีนCOVID-19 ครบ2โดส

มาตรฐานด้านความปลอดภัย

💉💉คนขับรถได้รับวัคซีนป้องกันCOVID-19ครบ2โดส+บูสเข็ม3 และมีการสวอปเพื่อตรวจหาเชื้อทุกครั้งก่อนออกไปปฏิบัติงาน…ทำความสะอาดพ่นฆ่าเชื้อภายในรถก่อนออกปฏิบัติหน้าที่


Contact us

Kasem Bkk van transfer
Kasem Bkk van transfer

A comfortable,hassle-free private trip

Serve you by a highly experienced, Careful Driver and good condition van,

we’ve got your transportation services covered. Contact us now to make a reservation. 

เครดิต ภาพ